mw. mr. Franca Damen

Volksgezondheid en veehouderij

Wanneer aan een veehouderij een omgevingsvergunning wordt verleend of wanneer een bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor veehouderijen, wordt er door omwonenden steeds meer gereclameerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Het betreft een actueel onderwerp in vele procedures en verdient dan ook aandacht bij de voorbereiding van besluiten. Onderstaand treft u mijn artikelen over de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid en besmettelijke dierziekten:

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: