mw. mr. Franca Damen

Programma Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet ervoor zorgen dat de natuur versterkt, de stikstofdepositie daalt en er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen. De invoering van het PAS heeft geleid tot een nieuw toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Of het PAS juridisch stand zal houden, is op dit moment nog onzeker. De Raad van State heeft hierover op 17 mei 2017 in een aantal pilotzaken namelijk zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Voorlopig moet de beantwoording van deze vragen worden afgewacht.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het Programma Aanpak Stikstof.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: