Agrarisch recht

De agrarische sector in Nederland is een wereldspeler in innovatie en duurzame productie. Dat is een prestatie om trots op te zijn. De druk op de agrarische sector neemt echter toe. Ook worden eisen steeds verder aangescherpt. De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar dan ook in hoog tempo op. Dat geldt niet alleen voor de sector zelf, maar ook voor de geldende regels. Kennis van deze ontwikkelingen is belangrijk voor goede juridische bijstand.

De regels voor de agrarische sector zijn complex en veelomvattend. Ze gaan bijvoorbeeld over dierenwelzijn, huisvesting en de effecten op het milieu, de natuur, de omgeving en de volksgezondheid. In mijn artikelen komen deze verschillende onderwerpen aan de orde aan de hand van ontwikkelingen die ik bespreek.