Nieuwe uitleg rapport ‘Stallucht en planten’?

Voor de beoordeling van directe ammoniakschade wordt in de praktijk nog steeds aangesloten bij het rapport ‘Stallucht en planten’ uit 1981. Dit rapport kwam aan de orde in een uitspraak van de Raad van State van 17 mei 2017 (201607199, ECLI:NL:RVS:2017:1301). In deze uitspraak lijkt de Raad van State een nieuwe uitleg te geven aan het rapport.

In het rapport ‘Stallucht en planten’ zijn ongeveer 50 plantensoorten getoetst op hun gevoeligheid voor ammoniak. Voor gevoelige en minder gevoelige plantensoorten wordt in het rapport een minimale afstand aanbevolen. Het betreft een aan te houden afstand tussen de buitenzijde van stallen (van een veehouderij) en de (minder) gevoelige plantensoorten.

De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 17 mei 2017 dat in de aan de orde zijnde situatie mocht worden uitgegaan van de wand van het dierenverblijf in plaats van de buitenzijde van de stal. Achter de buitengevel van de desbetreffende stal bevinden zich namelijk eerst ruimten met onder andere technische installaties en hygiënesluizen. Het daadwerkelijke dierenverblijf ligt daarachter. Daarom mocht in deze situatie naar het oordeel van de Raad van State worden uitgegaan van de wand van het dierenverblijf.

Dat was in de aan de orde zijnde situatie van groot belang, omdat enkel aan de in het rapport ‘Stallucht en planten’ aanbevolen afstand zou worden voldaan als mocht worden uitgegaan van de wand van het dierenverblijf.

mw. mr. Franca Damen