Uitspraak RvS over VGO-rapport

In 2016 heeft het RIVM het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ bekend gemaakt. Op dit rapport wordt door veel overheden en omwonenden van veehouderijen een beroep gedaan. Het rapport bevat echter geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat een veehouderij onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid veroorzaakt. Dit oordeelde de Raad van State opnieuw in een uitspraak van 17 mei 2017 (201607199, ECLI:NL:RVS:2017:1301).

Deze uitspraak sluit aan bij de eerdere uitspraak van de Raad van State over het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO-rapport). In een uitspraak van 12 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2687) oordeelde de Raad van State namelijk reeds dat in het VGO-rapport in het algemeen verbanden zijn onderzocht tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Sommige effecten zijn negatief voor de gezondheid, andere zijn positief.

Uit het VGO-rapport kan niet worden afgeleid dat de ontwikkeling van een bepaalde veehouderij onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten heeft. Het rapport vormt dan ook geen aanleiding om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een veehouderij.

mw. mr. Franca Damen