Volksgezondheid en veehouderij

Wanneer aan een veehouderij een omgevingsvergunning wordt verleend of wanneer een bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor veehouderijen, wordt er door omwonenden steeds meer gereclameerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zoals het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (juli 2016) en de aanvullende studies daarop (juni 2017). Het betreft een actueel en belangrijk onderwerp en verdient dan ook aandacht bij de voorbereiding van besluiten.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid.

Veehouderij en volksgezondheid

De laatste jaren heerst er in de maatschappij veel onrust over de intensieve veehouderij in ons land. Deze onrust bestaat onder meer uit de mogelijke risico's voor de volksgezondheid ten gevolge van veehouderijen. In juridische procedures tegen nieuwe veehouderijen danwel uitbrei...
1 2