Vereisten aan zorgvuldige dialoog conform VR2014 Brabant

Het voeren van een zorgvuldige dialoog is een van de voorwaarden die door provincie Noord-Brabant wordt gesteld aan het verkrijgen van toestemming voor de toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij. In een uitspraak van 20 april 2016, gepubliceerd op 2 augustus 2016, (ECLI:NL:RBOBR:2016:1903) oordeelde rechtbank Oost-Brabant wanneer in ieder geval aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Op grond van de artikelen 6.3, 7.3 en 34 van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant (hierna: VR2014) zijn aan de toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij meerdere voorwaarden verbonden. Een van deze voorwaarden is dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving bij het initiatief.

In haar uitspraak van 20 april 2016 oordeelde rechtbank Oost-Brabant dat aan deze voorwaarde in ieder geval wordt voldaan als een ontmoeting in persoon tussen omwonenden of andere eigenaren van percelen in de omgeving van de projectlocatie is georganiseerd, waarbij deze personen vooraf worden uitgenodigd, informatie krijgen over het project en de gelegenheid krijgen hierop te reageren.

In aanvulling daarop heeft de rechtbank expliciet overwogen daarmee niet op voorhand uit te sluiten dat ook op andere wijze vorm kan worden gegeven aan de zorgvuldige dialoog.

mw. mr. Franca Damen