Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat over alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Die regels zijn voor iedereen belangrijk, omdat ze bepalen wat er in de omgeving mogelijk is. Daarmee hebben die regels ook invloed op het woon- en leefklimaat.

De regels over de fysieke leefomgeving gaan kort gezegd over de ruimtelijke ordening en het milieurecht. Omdat beide onderwerpen veelomvattend zijn, heb ik op mijn website gekozen voor een apart thema over het milieurecht. Mijn artikelen over het omgevingsrecht zijn voor het overige onderverdeeld in de volgende onderwerpen.