OVERHEID

Er zijn veel verschillende zaken waarin u te maken kunt krijgen met de overheid. Het recht dat betrekking heeft op deze zaken wordt in algemene zin het bestuursrecht genoemd. Daarin zijn bijvoorbeeld algemene regels opgenomen over het belanghebbendebegrip, besluiten, bekendmakingen, handhaving, juridische procedures en zittingen. Die regels zijn van belang voor alle rechtsgebieden die onder het bestuursrecht vallen. Dat zijn onder andere de rechtsgebieden waarin ik gespecialiseerd ben.