Disclaimer

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Franca Damen niet garanderen dat de hierop gepubliceerde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als juridisch advies voor concrete situaties. Als de informatie op deze website wordt gebruikt, is dat uitdrukkelijk op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Franca Damen en Damen Legal aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijk onjuiste of incomplete informatie op deze website. Ook aanvaarden Franca Damen en Damen Legal geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruik te maken van, te vertrouwen op of handelingen te verrichten naar aanleiding van de informatie op deze website.

Franca Damen en Damen Legal zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Franca Damen / Damen Legal is, tenzij anders vermeld staat, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook het auteursrecht begrepen, met betrekking tot deze website en de informatie die hierop gepubliceerd staat. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van Franca Damen / Damen Legal (onderdelen van) de website en/of de hierop gepubliceerde informatie elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website en//of de hierop gepubliceerde informatie aan te brengen.