De basis voor vertrouwen

Betrokkenheid en kennis

Kennis van zaken doe je op door een combinatie van theorie en praktijk. Hieronder is een korte weergave van mijn cv opgenomen:

Opleidingen

 • Gymnasium, Peelland College Deurne (september 1999 - juni 2005)
 • Nederlands Recht, Radboud Universiteit te Nijmegen (september 2005 - januari 2011)
 • Beroepsopleiding advocatuur (februari 2011 - februari 2014)
 • Grotius specialisatie-opleiding ruimtelijke ordening en milieurecht, cum laude (maart 2014 - december 2014)

De Grotius ruimtelijke ordening en milieurecht is een postacademische specialisatieopleiding voor juristen die minimaal drie jaar werkzaam zijn in het bedrijfsleven of de juridische adviespraktijk en al een gedegen basiskennis hebben van ruimtelijke ordening en milieurecht. Het is een praktijkgerichte opleiding die de deskundigheid op specifieke rechtsgebieden vergroot.

Behandelde onderwerpen op de opleiding

 • inleiding ruimtelijke ordening en milieurecht
 • ruimtelijke ordening: plannen en instrumenten van de gemeente
 • procederen in het omgevingsrecht
 • Europees omgevingsrecht
 • ruimtelijke ordening: plannen en instrumenten van rijk en provincie
 • grondexploitatie
 • toekomst van de nieuwe Omgevingswet
 • omgevingsvergunning bouwen
 • omgevingsvergunning milieu, algemene regels voor inrichtingen en Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • geluid
 • lucht en geur
 • water
 • natuurbeschermingsrecht
 • gebiedsontwikkeling en PPS
 • Tracéwet en bijzondere instrumenten Crisis- en herstelwet
 • milieueffectrapportage
 • schadevergoeding
 • civielrechtelijke aansprakelijkheden in het omgevingsrecht
 • milieu en bedrijfsovername, Wet bodembescherming
 • Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet

Passie als ongekende drijfveer

Januari 2020 – heden: advocaat bij Damen Legal, Drunen

Mei 2016 – december 2019: advocaat bij Kneppelhout & Korthals Advocaten, Rotterdam

Februari 2011 – april 2016: advocaat bij Linssen CS Advocaten, Tilburg

2016 – heden: Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

2015 – heden: Vereniging van Milieurecht Advocaten

2012 – heden: Vereniging voor Milieurecht

2012 – heden: Vereniging voor Agrarisch Recht

2009 – 2010: actief lid bij N.C.S.V. Dr. Nico Muller

2008 – 2009: secretaris van N.C.S.V. Dr. Nico Muller en hoofdredactrice van het verenigingsblad

2007 – 2008: actief lid bij N.C.S.V. Dr. Nico Muller

2007 – 2008: secretaris bij Stichting WUC Cycling 2008

2007 – 2008: actief lid bij Stichting WUC Cycling 2008 van de Radboud Universiteit

2007 – 2008: actief voor het juridisch faculteitsblad Actioma

 • Milieu en landbouw (26 september 2019)
 • Fosfaatrechten en PAS (10 september 2019)
 • Nu begint het PAS (4 juli 2019)
 • Bijeenkomst energietransitie (18 juni 2019)
 • Lustrumbijeenkomst landbouw toekomst (12 april 2019)
 • Actualiteitendag agrarisch recht (11 januari 2019)
 • Actualiteiten bestuursprocesrecht (11 oktober 2018)
 • Klimaatwet en klimaatakkoord (9 oktober 2018)
 • VMA/Grotius vervolgopleiding klimaat en energie (24 september 2018)
 • Actualiteitendag agrarisch recht (12 januari 2018)
 • PAS op de plaats, en nu? (28 juni 2017)
 • Transitie naar duurzaamheid (14 juni 2017)
 • Milieueffectrapportage, afvalstoffen en waterrecht (12 juni 2017)
 • Listeria monocytogenes (24 mei 2017)
 • Bedrijfsoverdracht agrarische bedrijven (12 mei 2017)
 • Actualiteitendag agrarisch recht (januari 2017)
 • Civiele effecten van de Wet handhaving en consumentenbescherming (7 december 2016)
 • Actualiteiten melkveehouderij (17 november 2016)
 • Externe Veiligheid (27 oktober 2016)
 • Sancties en exportcontrole (18 oktober 2016)
 • Marktordening in de landbouw (25 mei 2016)
 • Actualiteitendag milieurecht (17 maart 2016)
 • Actualiteitendag Agrarisch Recht (15 januari 2016)
 • PAS in de praktijk (23 november 2015)
 • Actualiteiten Activiteitenbesluit (12 november 2015)
 • Actualiteiten Wabo en vergunningvrij bouwen (1 oktober 2015)
 • Actualiteitendag milieurecht (19 maart 2015)
 • Actualiteiten bestemmingsplan en bouwen (3 maart 2015)
 • Actualiteitendag agrarisch recht (16 januari 2015)
 • Wabo en vergunningvrij bouwen (28 oktober 2014)
 • Pachtrecht (15 oktober 2014)
 • Mestrecht (2 oktober 2014)
 • Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie en praktijk? (14 mei 2014)
 • Afvalstoffenrecht (10 april 2014)
 • Sancties in het agrarisch recht (4 april 2014)
 • Actualiteitendag Agrarisch Recht (10 januari 2014)
 • Ontwikkelingen Natura 2000 (7-11-2013)
 • Wabo en vergunningvrij bouwen (10-10-2013)
 • Bouwen en milieu: geluidhinder en milieueffectrapportage (8-5-2013)
 • Actualiteiten Natuurbeschermingswetgeving (19-04-2013)
 • Actualiteitendag agrarisch recht (11-01-2013)
 • Actualiteiten omgevingsrecht (6-12-2012)
 • Training getuigenverhoor strafrecht (16 en 23-11-2012)
 • Ontwikkelingen Natura 2000 (23-5-2012)
 • Cursus onteigening (8-5-2012)
 • Ruimtelijke ordening en milieurecht (29-3-2012& 6,12,19-4-2012)
 • Actualiteiten bestuursrecht (23-12-2011)
 • Actualiteiten agrarisch recht, ZLTO Grooteheide en AJK Eindhoven-zuid (18 november 2019)
 • Actualiteiten stikstof, Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters (14 november 2019)
 • Het huidige stikstofbeleid in Nederland, rundveestudieclubs Limburg (7 november 2019)
 • Hoe verder na de PAS-uitspraak?, REEF (29 en 31 oktober 2019)
 • Bijdrage rondetafelgesprek stikstof, Tweede Kamer (16 oktober 2019)
 • Actualiteiten agrarisch recht, ZLTO Deurne, Asten, Someren (14 oktober 2019)
 • PAS-actueel, Vereniging voor Agrarische Bedrijfsadviseurs (24 september 2019)
 • In een imPASse na de PAS-uitspraak, gemeente (16 september 2019)
 • Actualiteiten milieurecht in relatie tot handhaving, Omgevingsdienst Nederland (12 september 2019)
 • OpgePASt na de PAS-uitspraak, Instituut voor Agrarisch Recht (10 september 2019)
 • Pas op de plaats nu PAS onderuit is?, in company cursus bij veevoederbedrijf (21 juni 2019)
 • Actualiteiten agrarisch recht, in company cursus bij omgevingsdienst (2 april 2019)
 • Natuurbeschermingsrecht: een terug- & vooruitblik, Actualiteitendag Agrarisch Recht (11 januari 2019)
 • Natuurbeschermingsrecht en energierecht, in company cursus bij adviesbureau (21 november 2018)
 • Natuurbeschermingsrecht, uitspraken Programma Aanpak Stikstof, Instituut voor Agrarisch Recht (14 november 2018)
 • Training handhaving en milieurecht, Omgevingsdienst Nederland (8 november 2018)
 • Actualiteiten in het omgevingsrecht, in company cursus bij grondzaken- & rentmeesterkantoor (19 maart 2018)
 • Natuurbeschermingsrecht: een terug- & vooruitblik, Actualiteitendag Agrarisch Recht (12 januari 2018)
 • Ontwikkelingen in het buitengebied (vergunningen, MER, Natura 2000), in company cursus bij gemeente (17 mei 2017)
 • Bedrijfsoverdracht en vergunningen, Jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht (12 mei 2017)
 • Natuurbeschermingsrecht: een terug- & vooruitblik, Actualiteitendag Agrarisch Recht (13 januari 2017)
 • Omgevingswet, eenvoudig beter?, Nederlandse Vakbond Varkenshouders (3 oktober 2016)
 • Fosfaatrechten: juridische bezwaren?, Innovatief in de Knel (3 oktober 2016)
 • Natuurbeschermingsrecht, Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (7 juni 2016)
 • Natuurbeschermingswet: een terug- & vooruitblik, Actualiteitendag Agrarisch Recht (15 januari 2016)
 • PAS in de praktijk Nb-vergunningverlening, bijeenkomst VVM en Commissie MER (23 november 2015)
 • Actualiteiten natuurbeschermingswetgeving, Conferentie omgevingsrecht (12 november 2015)
 • Besluit huisvesting, fosfaatrechten en PAS, cursus bij bedrijf (23 oktober 2015)
 • Rondetafelgesprek Tweede Kamer melkveehouderij (7 oktober 2015)
 • Mestverwerking, CDA Brabant (5 oktober 2015)
 • Studiemiddag Programmatische Aanpak Stikstof, Instituut voor Agrarisch Recht (29 september 2015)
 • Praktijkmiddag agrarisch recht, Linssen cs Advocaten (23 september 2015)
 • Vergunningverlening te (on)PAS, themadag ID-Agro (8 juni 2015)
 • Informatieavond Programmatische Aanpak Stikstof, Linssen cs Advocaten (5 maart 2015)
 • Informatieavond Programmatische Aanpak Stikstof, LTO Noord, afdeling Noordenveld (24 februari 2015)
 • Informatieavond Programmatische Aanpak Stikstof, Nederlandse Vakbond Varkenshouders (9 februari 2015)
 • Natuurbeschermingswet en Programmatische Aanpak Stikstof, Conferentie Omgevingsrecht (22 januari 2015)
 • Natuurbeschermingswet: een terug- & vooruitblik, Actualiteitendag Agrarisch Recht (16 januari 2015)
 • Verdieping milieurecht: natuurbescherming en regels veehouderij buitengebied, omgevingsdienst (27 november 2014)
 • Programmatische Aanpak Stikstof, Vereniging voor Agrarisch Bedrijfsadviseurs (25 november 2014)
 • Bestemmingsplan, vergunningverlening en planschade bij accountantskantoor (30 september 2014)
 • Praktijkmiddag agrarisch recht, Linssen cs Advocaten (18 september 2014)
 • Vergunningverlening o.g.v. de Natuurbeschermingswet nu en in de toekomst bij adviesbureau (8 mei 2014)
 • Activiteitenbesluit & Wabo en natuurbeschermingsrecht, in company cursus bij adviesbureau (14 februari 2014)
 • Omgevingsrecht en natuurbeschermingsrecht, Boerendag LTO Noord (30 januari 2014)
 • Salderen nu en in de toekomst, Actualiteitendag Agrarisch Recht (10 januari 2014)
 • Natuurbeschermingsrecht, agrarisch bedrijfshulpverleners zuidoost Brabant (26 november 2013)
 • Praktijkmiddag agrarisch recht, Linssen cs Advocaten (19 september 2013)
 • Recente ontwikkelingen rond de Natuurbeschermingswet, Linssen cs Advocaten (21 september 2012)

Een overzicht van mijn publicaties kunt u hier lezen.