Mijn publicaties in nieuwsbladen en vakbladen

Een overzicht

 • Annotatie bij ABRS 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2018-6, nr. 5935.
 • F.H. Damen, ‘Het Brabants maatregelenpakket veehouderij’, Land- en tuinbouwbulletin 2017/47.
 • Annotatie bij HR 16 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1106, Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/179.
 • Annotatie bij CBb 28 september 2017, ECLI:NL:CBB:2017:319, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017-10, nr. 5901.
 • Annotatie bij RvS 14 december 2017, ECLI:NL:RVS:2016:3327 en 28 december 2017, ECLI:NL:RVS:2016:3489, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017-1, nr. 5866.
 • Annotatie bij RvS 4 februari 2015, 201306630/5/R3, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2015-3, nr. 5797.
 • Annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 29 december 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:8050, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2015-3, nr. 5796.
 • F.H. Damen, ‘Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid: nodig of overbodig?’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2014-11, p. 412-420.
 • Annotatie bij RvS 15 oktober 2014, zaaknr. 201401391, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2014-11, 5786.
 • Annotatie bij RvS 15 oktober 2014, zaaknr. 201301225, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2014-11, 5785.
 • Annotatie bij RvS 30 juli 2014, zaaknr. 201307521, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2014-9, 5777.
 • Annotatie bij Rechtbank Oost-Brabant 25 juni 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:3395, Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2014-9, nr. 5776.
 • F.H. Damen, ‘Programmatische Aanpak Stikstof: passende oplossing in theorie én praktijk’, M en R 2014/102.
 • Annotatie bij RvS 21 mei 2014, zaaknr. 201207015/1/R3, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2014-4, nr. 5766.
 • Annotatie bij RvS 5 februari 2014, zaaknr. 201307117/1/A4, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2014-4, nr. 5758.
 • Annotatie bij RvS 12 februari 2014, zaaknr. 201303905/1/R3, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2014-3, nr. 5755.
 • F.H. Damen, ‘Toepassing van artikel 19kd Natuurbeschermingswet bij plannen’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2014/18.
 • Annotatie bij RvS 13 november 2013, zaaknr. 201211640/1/R2, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013-12, p. 450-454.
 • F.H. Damen, ‘Wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof: juridisch houdbare oplossing voor agrarische ondernemers?’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013-11, p. 372-383.
 • F.H. Damen, ‘Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant’, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013-10, p. 323-331.
 • Annotatie bij RvS 1 mei 2013, zaaknr. 201011080/1/A4, M en R 2013/112.
 • Annotatie bij RvS 1 mei 2013, zaaknr. 201011080/1/A4, M en R 2013/112.
 • F.H. Damen, ‘De Natuurbeschermingswet in een nieuw jasje’, De Gemeentestem 2013/75.
 • Annotatie bij RvS 19 december 2012, zaaknr. 201112785/1/R4, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013-5, nr. 5722.
 • Annotatie bij HvJ EU 13 december 2012, zaak C-11/12, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013-1, nr. 5713.
 • F.H. Damen, ‘De bewijsproblematiek van loverboypraktijken’, DD 2011, 35.
 • Advies aan lid van de Tweede Kamer ten behoeve van een debat in de Tweede Kamer over de Programmatische Aanpak Stikstof (15 april 2013)
 • Advies aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond ten aanzien van wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (13 augustus 2013)
 • Advies aan lid van de Tweede Kamer van meerdere partijen ten aanzien van wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (27 augustus 2013)