Food

Het is belangrijk dat de voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Daarom gelden er regels voor alle levensmiddelenbedrijven in de voedselketen: vanaf de primaire productie tot en met het verkopen of verstrekken van voedsel aan de consument. Die regels gaan bijvoorbeeld over de voedselveiligheid, hygiëne en etikettering. Ook zijn er bijvoorbeeld regels gesteld over het uitvoeren van controles en handhaving,

Er gelden ook regels voor diervoeders, met inbegrip van de productie en het gebruik ervan, wanneer die diervoeders voor voedselproducerende dieren bestemd zijn. Ook dat kan namelijk invloed hebben op de voedselveiligheid. Mijn artikelen over het levensmiddelenrecht heb ik onderverdeeld in de volgende onderwerpen.