ALLE ARTIKELEN LEVENSMIDDELENRECHT

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over levensmiddelenrecht. Op de andere pagina’s onder het thema food zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende onderwerpen.

Gebruik verwerkte dierlijke eiwitten voor vervoedering

Voeders voor gezelschapsdieren met daarin van herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten mogen niet worden geëxporteerd naar derde landen als deze niet ongeschikt zijn gemaakt voor vervoedering aan landbouwhuisdieren. Er moeten voldoende waarborgen bestaan dat een te expo...

Omzetgerelateerde boete mogelijk bij overtreding Warenwet

Op 19 juli 2016 is een wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in werking getreden (Staatsblad 2016, 284). Hierin is een omzetgerelateerde boete geïntroduceerd voor overtredingen van de Warenwet die opzettelijk of met grove schuld zijn begaan. Een aantal kritische k...
1 2