Milieurecht

Het milieurecht omvat regels voor de bescherming van het milieu. Deze regels gelden voor verschillende ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals het oprichten of veranderen van bedrijven, het aanleggen van infrastructuur of het ontwikkelen van nieuwe wijken. Daarbij kunnen veel verschillende aspecten aan de orde komen.

Naast het milieurecht gelden voor de fysieke leefomgeving regels over ruimtelijke ordening. Beide onderwerpen vormen samen het omgevingsrecht. Omdat beide onderwerpen veelomvattend zijn, heb ik op mijn website gekozen voor twee aparte thema’s. De artikelen over ruimtelijke ordening kunt u lezen onder het thema omgeving. Mijn artikelen over het milieurecht zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen.