Melding in referentiesituatie voor Nb-vergunning niet vervallen

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402808) was een Nb-vergunning aan de orde voor de uitbreiding en wijziging van een varkens- en rundveehouderij. In het beroep dat tegen deze vergunning was ingediend, werd onder andere aangevoerd dat de provincie in de Nb-vergunning is uitgegaan van een onjuiste referentiesituatie. Voor de referentiesituatie is uitgegaan van een melding op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. Nu de bedrijfsactiviteiten van de veehouderij reeds meerdere jaren geleden zijn beëindigd doordat in de bestaande stallen lange tijd geen vee meer werd gehouden, heeft dit volgens appellant tot gevolg dat de ten tijde van de referentiedata bestaande rechten zijn vervallen.

De Afdeling volgt appellant niet in zijn betoog. Niet in geschil is dat ten tijde van de referentiedata een milieutoestemming bestond, te weten de melding op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, zoals hiervoor genoemd. In dit Besluit dan wel in de daarop volgende algemene maatregelen van bestuur ziet de Afdeling geen aanknopingspunten voor het oordeel dat de milieutoestemming daarna is komen te vervallen vanwege de omstandigheid dat in de bestaande stallen meerdere jaren geen vee is gehouden. Bovendien waren de stallen van de veehouderij gedurende de periode tussen de referentiedata en het moment van het verlenen van de Nb-vergunning feitelijk aanwezig en geschikt voor het houden van vee, waardoor het bedrijf destijds het toegestane veebestand in deze stallen kon exploiteren.

mw. mr. Franca Damen