Nb-vergunning voor project, niet voor gebieden

In haar uitspraak van 15 juli 2015 (201406756 e.a.) heeft de Afdeling uitdrukkelijk overwogen dat een Nb-vergunning wordt verleend voor een bepaald project, en niet voor bepaalde Natura 2000-gebieden. Meer specifiek heeft de Afdeling het volgende overwogen:

“De Afdeling stelt voorop dat een Nbw-vergunning gelet op artikel 19d van de Nbw 1998 niet wordt verleend voor natuurgebieden, maar voor een project of andere handeling waarvan de gevolgen op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn bezien. Dit brengt met zich dat in een vergunning die is verleend krachtens artikel 19d van de Nbw 1998 niet hoeft te worden opgenomen op welke gebieden deze ziet. Uit de vergunning dient echter wel te volgen voor welke nabijgelegen gebieden de gevolgen van het project of de andere handeling zijn bezien.”

Lees meer in mijn artikel “Bevoegd gezag bij Nb-vergunning“.

mw. mr. Franca Damen