Artikelen met betrekking tot de Natuurbeschermingswet in het algemeen, welke van belang zijn voor de Natuurbeschermingswet zoals deze geldt vóór en ná inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof: