Bestemmingsplan mag bevoegdheid tot erfafsluiting beperken

Sommige eigenaren vinden het prettig en/of belangrijk om hun erf af te sluiten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn eigenaren ook bevoegd om hun erf af te sluiten. Maar deze bevoegdheid kan worden beperkt in een bestemmingsplan. Op 28 december 2016 deed de Raad van State hier een uitspraak over (201509393, ECLI:NL:RVS:2016:3455).

Deze uitspraak ging over de eigenaar die zijn perceel had afgezet met bouwhekken. Hij had de bouwhekken geplaatst om overlast door anderen op zijn perceel te voorkomen. Maar omdat op het perceel geen woning aanwezig is, staat het bestemmingsplan geen erfafscheiding, zoals bouwhekken, toe.

Volgens de eigenaar wordt hij op deze manier beperkt in zijn bevoegdheid om zijn erf af te sluiten. Deze bevoegdheid volgt uit artikel 5:48 van het Burgerlijk Wetboek.

Volgens de Raad van State kan deze bevoegdheid in een bestemmingsplan worden beperkt. Maar als het bestemmingsplan de uitoefening van de bevoegdheid helemaal onmogelijk maakt, moeten de planregels buiten toepassing blijven. Welke beperkingen toelaatbaar zijn, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De planregel dat een erfafscheiding bij een woning moet horen, is volgens de Raad van State een toelaatbare inbreuk op de bevoegdheid tot afsluiting van een erf. Daarbij heeft de Raad van State ook betrokken dat het mogelijk is om zonder omgevingsvergunning een erfafscheiding van 1 meter hoog te realiseren. Daardoor kan de eigenaar van het perceel op een redelijke manier gebruik maken van zijn bevoegdheid om zijn erf af te sluiten.

mw. mr. Franca Damen