Geen regels over energiezuinigheid in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mogen geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 14 september 2016 (201601970).

De uitspraak gaat over een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Leiden. In een van de beroepschriften die tegen dit bestemmingsplan is ingediend, is aangevoerd dat in het plan ten onrechte geen rekening is gehouden met duurzame energie en energiebesparing.

De Raad van State heeft dit beroepschrift ongegrond verklaard. In een bestemmingsplan mogen namelijk geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Reden daarvoor is dat hierover in het Bouwbesluit regels zijn vastgelegd die bij de bouw van woningen in acht genomen moeten worden en dat deze regeling een uitputtend karakter heeft. Daarom is er geen ruimte om in een bestemmingsplan nadere regels te stellen met betrekking tot energiezuinigheid.

mw. mr. Franca Damen