Nader afwegingsmoment in bestemmingsplan niet toegestaan

Het is in beginsel niet toegestaan om in een bestemmingsplan een nader afwegingsmoment op te nemen wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 26 oktober 2016 (201601811, ECLI:NL:RVS:2016:2791).

In deze uitspraak was een bestemmingsplan aan de orde waarin de planologische mogelijkheid van een bed & breakfast afhankelijk is gesteld van een nadere beoordeling van de effecten van een bed & breakfast. Daarmee is sprake van een nader afwegingsmoment omtrent het toegestane grondgebruik. Daarmee biedt het bestemmingsplan onvoldoende zekerheid over het antwoord op de vraag of een bed & breakfast is toegestaan. Het bestemmingsplan is daarom in zoverre in strijd met de rechtszekerheid vastgesteld.

Het is in beginsel dus niet toegestaan om in een bestemmingsplan een nader afwegingsmoment op te nemen wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden. De ruimtelijke gevolgen van de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden moeten bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn beoordeeld en aanvaardbaar geacht.

Omdat hieraan niet was voldaan bij het bestemmingsplan dat aan de orde was in de uitspraak van 26 oktober 2016, heeft de Raad van State het plan in zoverre vernietigd.

mw. mr. Franca Damen