Vrije advocaatkeuze ook tijdens bezwaarfase

Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 april 2016 (C-460/14) volgt dat óók tijdens de bezwaarfase al een recht bestaat op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat u ook in die fase bij uw rechtsbijstandverzekeraar al een eigen advocaat mag kiezen.

Dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt in geval van een rechtsbijstandverzekering heeft het Hof van Justitie al eerder bepaald. In de praktijk bestond er echter discussie of dit recht al in iedere fase van een juridische procedure geldt. Het Hof van Justitie heeft daarover nu meer duidelijkheid gegeven.

In Europese regelgeving is bepaald dat wanneer een advocaat wordt gevraagd om de belangen van een verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat te kiezen. Dat geldt ook wanneer zich een belangenconflict voordoet.

Het begrip “administratieve procedure” mag niet beperkt worden uitgelegd. Dat zou namelijk afbreuk doen aan de doelstelling van de Europese regelgeving: het bieden van ruime bescherming aan de belangen van de verzekerde.

Ook mag het begrip “administratieve procedure” niet beperkt worden uitgelegd door daarbij een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een gerechtelijke of administratieve procedure. Zo’n beperkte uitleg is namelijk niet in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Dit betekent dat het recht op een vrije advocaatkeuze ook bestaat in de fase vóórdat de procedure bij een rechter aanhangig wordt gemaakt. Dus ook in (bijvoorbeeld) de bezwaarfase mag u uw eigen advocaat kiezen.

mw. mr. Franca Damen