Het milieueffectrapport: wanneer is dit voor u van belang?

In december 2014 verscheen weer een bijdrage van mij in het blad Varkensbedrijf. Ditmaal ging mijn bijdrage over het milieueffectrapport. In mijn artikel ga ik in op de vraag wat een milieueffectrapport inhoudt en wanneer welke beoordeling moet plaatsvinden. U kunt het artikel hier lezen.

mw. mr. Franca Damen