Hoop

Het zijn onzekere tijden door het coronavirus. Dat geldt niet alleen voor ons land en de landen om ons heen, maar voor de hele wereld. Het virus slaat ongrijpbaar om zich heen. Het is een nieuw virus en zorgt mede daardoor voor onzekerheid. Het heeft een onmiskenbare invloed. Niet alleen op het privéleven en het bedrijfsleven, maar ook op grotere schaal. Zo zal het coronavirus een onmiskenbare invloed hebben op bijvoorbeeld de wereldeconomie en de geopolitieke verhoudingen. Het zet alles op scherp.

In de tussentijd gaat het dagelijks leven door. De dieren moeten verzorgd worden, het land moet bewerkt worden, er moet gezaaid en geoogst worden en ga zo maar door. De voedselproductie gaat onverminderd door. Maar ook in de agrarische sector bestaat onzekerheid door het coronavirus. Een van die onzekerheden betreft de afzet. Dat geldt zowel voor het binnenland (denk bijvoorbeeld aan bloemen en gesloten horeca) als voor het buitenland (denk bijvoorbeeld aan vlees en zuivel). Veel landen hebben hun grenzen gesloten. Het is onduidelijk voor hoe lang en wat voor invloed dit heeft en/of zal hebben op de buitenlandse afzet. Feitelijk wordt daardoor ook de zelfvoorzienendheid van landen op de proef gesteld. Ons land zal daar voor een belangrijk deel van de voedselproductie met vlag en wimpel voor slagen. We hebben in ons land immers een fantastische land- en tuinbouw.

Toch zijn veel mensen in ons land nu aan het hamsteren geslagen. Zouden deze mensen zich dan niet bewust zijn van alle voedselproductie in ons land..? In deze tijden heb ik de hoop dat dat bewustzijn er meer komt in ons land. Het bewustzijn dat de Nederlandse boeren meer dan genoeg voedsel produceren om ons van – nota bene duurzaam geproduceerd – voedsel te voorzien. Ook heb ik in deze tijden de hoop dat burgers en politici dankbaarder worden voor de Nederlandse boeren en dat zich dat gaat vertalen in beleid.

Daarnaast hoop ik dat boeren een eerlijkere prijs gaan krijgen voor hun producten, ook –of juist– nu. Die ‘hoop’ lijkt ook de minister van LNV te hebben. Zij deed recent namelijk een dringende oproep aan afnemers om ervoor te zorgen dat boeren en tuinders een normale prijs krijgen voor hun producten. Ze heeft alle ketenpartijen opgeroepen om redelijk te zijn in de prijsonderhandelingen, “zodat de primaire producent – die vaak prijsnemer is – niet onevenredig hard wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus.” Hopen op een positief effect van deze oproep lijkt me niet erg reëel. Dus laten we hopen dat de minister zich hier (binnen haar mogelijkheden) een keer écht voor inzet.

Franca Damen, advocaat Damen Legal