Idiotie versus saamhorigheid

Deze column verscheen in mei 2019 in de regiobladen van Agrio.

In wat voor land leven we? Een land waar het eten van vlees illegaal wordt en het binnenvallen van stallen legaal wordt? Met het toenemende dierenrechtenactivisme in Nederland begint het daar op te lijken. De inbraak en stalbezetting van de varkenshouderij in Boxtel door Meat the Victims is daar een voorbeeld bij uitstek van. Ingrijpen van de politie bleef gedurende lange tijd uit. In de publieke opinie was de actie van de dierenrechtenactivisten echter al lang veroordeeld. Deze actie gaat namelijk te ver, veel te ver! Zelfs partijen als Wakker Dier en de Dierenbescherming namen er direct afstand van.

Laat ik voorop stellen dat ik niets tegen veganisme heb. Het al dan niet consumeren van dierlijke producten is namelijk ieder zijn of haar eigen keuze. En een debat voeren over voedselproductie en dierenwelzijn is prima. Maar doe dat in een dialoog en niet door het bezetten van stallen. Want hoe idioot kun je zijn met zo’n actie?! Ja idioot, een toepasselijker woord heb ik er niet voor. Idioot, omdat je inbreekt in andermans stallen. Idioot, omdat je deze vervolgens urenlang bezet houdt en daarmee huisvredebreuk pleegt. Idioot, omdat je daarmee gezonde dieren in gevaar brengt. Zo idioot zelfs, dat de biggensterfte de opvolgende dagen groter is dan normaal. Idioot, omdat je de varkenshouder belemmert in een normale bedrijfsvoering en de verzorging van zijn dieren. Idioot, omdat je zegt het – niet bestaande – recht te hebben om te kijken wat er gebeurt op een varkenshouderij terwijl hiervoor genoeg mogelijkheden bestaan (zichtstallen, open dagen, een verzoek daartoe, etc.). Idioot, omdat je kennelijk niet in staat bent om de dialoog op een normale manier aan te gaan. Idioot, omdat je jezelf boven de wet verheft. Zo idioot zelfs, dat het merendeel van de bevolking en ‘dierenpartijen’ je actie verafschuwen.

Tegenover deze idiotie staat de saamhorigheid die de actie van de dierenrechtenactivisten teweeg heeft gebracht bij boeren. Boeren verzamelden zich maandag bij de varkenshouderij om hun steun voor de betreffende varkenshouder duidelijk te maken en om een ‘tegengeluid’ te laten horen. De berichten op social media waren overweldigend. En de zondag erna volgde de fantastische actie van meer dan honderd trekkers die gezamenlijk als #doesnormaal in het land gingen staan. Zoveel idiotie tegenover zoveel saamhorigheid… wat ben ik toch trots op de Nederlandse boeren!

mw. mr. Franca Damen