Milieuregels in bestemmingsplan?

Van oorsprong waren ruimtelijke ordening en het milieurecht twee afzonderlijke sporen. De laatste jaren zien we echter steeds vaker dat in bestemmingsplannen (en provinciale verordeningen) milieuregels worden opgenomen. Maar in hoeverre is dit toegestaan? Lees mijn artikel hierover in het blad Varkensbedrijf.

mw. mr. Franca Damen