Overgangsrecht borgt ammoniakrechten in PAS

Nu het Programma Aanpak Stikstof, alsmede de daaraan ten grondslag liggende documenten, sinds 10 januari 2015 ter inzage liggen, worden in alle provincies informatieavonden gehouden over de PAS. Tijdens een van deze informatieavonden lijkt een onjuiste mededeling gedaan te zijn over ammoniakrechten die nu worden aangekocht, en de mogelijkheid om deze nog wel te benutten.

Daarom plaatste de Boerderij vandaag, mede naar aanleiding van een bericht van mij op twitter, een artikel over het overgangsrecht in de PAS.

Een nadere toelichting op het overgangsrecht kunt u lezen in een eerder artikel van mij.

mw. mr. Franca Damen