Programmatische Aanpak Stikstof weer een stap dichterbij

In januari 2015 verscheen weer een bijdrage van mij in het blad Varkensbedrijf. Ditmaal ging mijn bijdrage over de Programmatische Aanpak Stikstof. In mijn artikel ga ik in op het ontwerp Besluit grenswaarden PAS en de ontwerp Regeling PAS die ter inzage zijn gelegd. U kunt het artikel hier lezen.

mw. mr. Franca Damen