Beregenen met omgevingsvergunning bouwen?

Voor een beregeningsinstallatie kan een omgevingsvergunning bouwen nodig zijn. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak van 13 februari 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:965).

Een omgevingsvergunning bouwen is nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Dat is alleen anders als er sprake is van een vergunningvrij bouwwerk. Een bouwwerk is “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.”

Een beregeningsinstallatie kan aan deze definitie voldoen. Dat blijkt uit de uitspraak van rechtbank Gelderland. Die ging over een beregeningsinstallatie die bestaat uit waterleidingen in de grond over het gehele perceel, met om de 18 meter een metalen buis die boven de grond uitsteekt met een hoogte van ongeveer 3 meter en met aan het uiteinde daarvan een sproeier. Volgens de rechtbank is dit een ‘bouwwerk’ waarvoor een omgevingsvergunning bouwen nodig is.

Maar als er alleen sprake is van een paal met daaraan een waterslang, dan is er geen sprake van een bouwwerk. Daarvoor is dan dus geen omgevingsvergunning bouwen nodig. Dit blijkt uit een oudere uitspraak van rechtbank Utrecht (19 december 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6859).

Franca Damen, advocaat Damen Legal

Een ‘Hawk Eyes’ vogelverschrikker is geen bouwwerk

Vogelverschrikkers kunnen verschillen in omvang en vormgeving, maar iedereen is er bekend mee. Mogen vogelverschrikkers overal worden geplaatst of is hiervoor een omgevingsvergunning nodig? Voor zover het gaat om vogelverschrikkers die vallen onder de categorie ‘Hawk Eyes’ oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 20 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2558) dat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is.

Zo’n vogelverschrikker is naar het oordeel van de Raad van State namelijk geen bouwwerk. Als geen sprake is van een bouwwerk is ook geen omgevingsvergunning bouwen nodig. Om te beoordelen of sprake is van een bouwwerk wordt volgens vaste rechtspraak aangesloten bij de omschrijving hiervan in de modelbouwverordening:

“elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren”.

Naar het oordeel van de Raad van State is een ‘Hawk Eyes’ vogelverschrikker geen bouwwerk. In de eerste plaats is de vogelverschrikker geen constructie. De vogelverschrikker bestaat namelijk uit een metalen buisje met daarop op een eenvoudige manier een ronde bal bevestigd. Het buisje wordt alleen in de grond gestoken. In de tweede plaats is de vogelverschrikker niet bedoeld om langere tijd op dezelfde plaats te functioneren. De vogelverschrikker is namelijk alleen bedoeld om kortdurend op dezelfde plek te worden gezet om daarna verplaatst te worden om effectief te blijven.

Omdat een ‘Hawk Eyes’ vogelverschrikker geen bouwwerk is, is hiervoor geen omgevingsvergunning bouwen nodig.

mw. mr. Franca Damen