Tot hier en niet verder

Deze column verscheen in februari 2019 in de regiobladen van Agrio.

Vanuit de hele wereld wordt vol bewondering gekeken naar de agrarische sector in Nederland. De agrarische sector blinkt namelijk uit in innovatie en productontwikkeling en neemt zijn verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. In ons eigen land krijgt de sector deze eer echter niet. Sterker nog: boeren worden steeds vaker geconfronteerd met dierenrechtenactivisme. Het is goed dat er blijvend aandacht wordt gevraagd voor dierenwelzijn, want dat houdt iedereen scherp en zorgt ervoor dat er blijvend wordt gekeken naar verbeteringen. Maar dierenrechtenactivisten zetten een niet representatief beeld neer van de veehouderij. Dat doen zij door bijvoorbeeld incidenten te filmen en deze neer te zetten alsof dit normaal is in de Nederlandse veehouderij. Maar dat is niet het geval. Boeren zorgen over het algemeen namelijk goed voor hun dieren, want #boerenhoudenvandieren. En als boeren dat niet doen en daardoor regels overtreden, dan hebben we de NVWA om daar handhavend tegen op te treden. Door een niet representatief beeld van de veehouderij neer te zetten, is sprake van negatieve beeldvorming, terwijl de Nederlandse veehouderij hoogproductief, efficiënt en duurzaam is. Deze negatieve beeldvorming schaadt de sector, en dat is onterecht.

Bovendien zijn er grenzen aan de wijze waarop aandacht wordt gevraagd voor dierenwelzijn. Dierenrechtenactivisten hebben de grenzen van het toelaatbare bereikt en overschrijden deze zelfs regelmatig. Gedragingen die als strafbaar feit kwalificeren, zijn simpelweg onacceptabel. Het is belangrijk dat deze gedragingen beter in beeld komen bij de politie en justitie, zodat strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten. Het is dan ook goed dat de LTO en de POV gezamenlijk met politie, justitie, overheid en ketenpartijen een actie zijn gestart om hier meer inzicht in te krijgen en dierenrechtenactivisme aan te pakken. Ook is het goed dat hier bij de overheid meer aandacht voor is. Zoals Minister Carola Schouten tijdens een debat op 24 januari 2019 aangaf, worden er grenzen overschreden als er sprake is van bedreiging, het onrechtmatig betreden van bedrijven, als boeren zich zelfs aangevallen en bedreigd voelen. Dat is onacceptabel. Tweede Kamerleden Helma Lodders en Jaco Geurts hebben hiertoe ook een heldere motie ingediend, inhoudende dat “het bedreigen van boeren en hun families en het illegaal betreden van hun erf nooit mag, en dat daar keihard tegen opgetreden moet worden”.

Tot hier en niet verder. Het is genoeg geweest.

mw. mr. Franca Damen