Referentie 8

De afgelopen jaren hebben we een heel traject samen afgelegd, waarbij de geluidsoverlast is gestopt. Het belangrijkste resultaat: een fijn woon- en leefklimaat is behaald, mede dankzij jou Franca. Jij hebt ons gedurende de afgelopen jaren zeer goed bijgestaan, zowel inhoudelijk als persoonlijk. We willen je daarvoor heel hartelijk bedanken.